sl

Projekt

Prometna študija južne obvozne ceste mesta Slovenj Gradec

Prometna študija južne obvozne ceste mesta Slovenj Gradec

Izdelava makro prometnega modela in kapacitetne analize križišč, v sklopu načrtovane južne obvozne ceste mesta Slovenj Gradec.

Za potrebe načrtovanja južne obvoznice mesta Slovenj Gradec, je bil izdelan makro-prometni model širšega vplivnega območja Koroške regije ter mikro-prometni model za potrebe kapacitetne analize križišč, ki so predvidena v sklopu izgradnje obvoznice.

Ugotovljeno je bilo, da se z izgradnjo južne obvozne ceste občutno prometno razbremeni Celjska cesta, ki poteka skozi mesto Slovenj Gradec in po svoji strukturi ni primerna za tranzitni promet (lokalne zožitve, bližine šol ipd.). Projekcije bodočega odvijanja prometa kažejo, da se bo z izgradnjo južne obvozne ceste, nanjo preusmeril tranzitni promet v/iz smeri Kotelj ter tudi dobršen del mestnega prometa.

Rezultati prometnega vrednotenja so pokazali tudi občutne časovne in kilometrske prihranke vozil na mestnem cestnem omrežju, s čimer se bo zmanjšal negativen okoljski vpliv prometa za večino prebivalcev Slovenj Gradca.  

Investitor:

Mestna občina Slovenj Gradec

Leto izdelave:

2020

Tip projekta:

Elaborat prometne študije

Lokacija:

Vplivno območje občine Slovenj Gradec

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.