sl

BIM (Building information modeling) danes predstavlja najnaprednejši način načrtovanja, izvedbe in upravljanja investicijskih projektov z namenom dviga produktivnosti in optimizacije gradbenih procesov.

BIM proces

BIM
Projektna naloga
BIM izvedbeni načrt (BEP)
Skupno podatkovno okolje
3D-modeliranje
4D-modeliranje
5D-modeliranje
Spremljanje načrtovanja
Nadzor nad modeli
Odkrivanje kolizij

Projektna naloga

Podpora in svetovanje pri pripravi naročnikovih zahtev za implementacijo BIM – pristopa na projektu (cilji BIM pristopa, tehnične in vodstvene zahteve, smernice za modeliranje, način kontrole kakovosti ter izmenjave podatkov).

BIM izvedbeni načrt (BEP)

Izdelava načrta za izvedbo BIM-pristopa na projektu na podlagi informacijskih zahtev naročnika, ki zajema načrtovanje in vodenje udeležencev, procesov in tehnologije. Vsi izdelani protokoli sledijo mednarodnim standardom.

Skupno podatkovno okolje

Uporaba projektnega strežnika, ki je namenjen sistemsko organiziranemu sodelovanju v procesu izdelave modela in koordinaciji med disciplinami ter predaji datotek naročniku. Tako je zagotovljeno transparentno in sledljivo beleženje razvoja projekta.

3D-modeliranje

Nudimo podporo pri izdelavi 3D-modelov v odprtem BIM-pristopu (Open BIM) in pripravi vizualizacij. V sodelovanju z investitorjem in inženirjem določimo potrebno stopnjo razvitosti BIM-modelov in zahtevanih atributnih tabel.

4D-modeliranje

Nudimo podporo pri izdelavi in vizualizaciji terminskih planov predvidene gradnje, s čimer se dokaže izvedljivost projekta in časovni okvir za gradnjo. Izdelujemo protokole za spremljanje gradnje z BIM-modeli.

5D-modeliranje

Nudimo podporo pri izdelavi 5D BIM-modelov in vrednotenju količin na osnovi BIM- modelov. Izdelamo finančni načrt kakor tudi analizo in optimizacijo finančnih virov glede na različne scenarije gradnje.

Spremljanje načrtovanja

Nudimo podporo pri izdelavi enotnega koordinacijskega BIM – modela posameznih disciplin ter preverjanje usklajenosti med modeli in projektno dokumentacijo v ključnih trenutkih projekta.

Nadzor nad modeli

Z nadzorom nad izdelanimi 3D – modeli preverjamo geometrijsko usklajenost projektnih rešitev in konsistentnost podatkov modelov. Vrši se preverjanje vidikov določenih v BEP.

Odkrivanje kolizij

Z zgodnjim odkrivanjem potencialnih kolizij in drugih neskladnosti med modeli v času projektiranja dvigujemo nivo kakovosti projektnih rešitev. Nudimo podporo pri odpravljanju zaznanih kolizij.

Naše BIM
storitve

Priprava projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa

Podpora/svetovanje pri pripravi naročnikovih zahtev za implementacijo BIM-pristopa na projekt (cilji BIM-pristopa, tehnične in vodstvene zahteve, smernice za modeliranje, načine kontrole kakovosti ter izmenjave podatkov).

Načrtovanje in vodenje BIM-pristopa

Izdelava načrta za izvedbo BIM-pristopa na projektu na podlagi informacijskih zahtev naročnika, ki zajema načrtovanje in vodenje udeležencev, procesov in tehnologije. Vodenje celotnega procesa poteka preko skupnega informacijskega okolja.

Svetovanje

Naročniki prejmejo strokovno in organizacijsko pomoč v celotnem BIM-procesu od ideje do predaje zgrajenega objekta v uporabo. Uporabo BIM-pristopa predlagamo že v razpisni fazi, s čimer prepoznamo vsa morebitna tveganja.

Uporaba skupnega informacijskega okolja (CDE)

Za učinkovito in uspešno vodenje projekta smo razvili lastno skupno podatkovno okolje (CDE), ki je namenjeno zbiranju in upravljanju podatkov ter komunikaciji med udeleženci. Pri tem uporabljamo tudi odprte BIM standarde IFC in BCF.

Izobraževanje

Za naročnike pripravljamo izobraževanja, kjer predstavljamo celoten proces uvedbe BIM-a v delovne procese, od priprave BIM izvedbenega načrta, načrtovanja in vodenja projekta v BIM okolju.

Naše prednosti
načrtovanja z BIM

Lastna baza gradnikov za modeliranje cest in železnic
Lastne rešitve za skupno podatkovno okolje (CDE).
Vodenje projektov v BIM-u (informacijska nadgradnja).
Polavtomatsko prepoznavanje gradnikov iz oblaka točk (InfraCloud).
Nadgrajen »open source« projektni portal, ki tvori lasten CDE (InproBIM).
Stalne raziskave in razvoj BIM-procesa za infrastrukturo.

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.