sl

Delujemo na področju inženirskih storitev za infrastrukturo v Sloveniji in na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Ponašamo se s 33 let tradicije načrtovanja najzahtevnejših infrastrukturnih projektov. Naš uspeh temelji na izpolnjevanju visokih pričakovanj naročnikov.

Izdelava idejnih študij, zasnov in variant prometne infrastrukture, celostnih prometnih strategij, prometnih študij ter prometnih modelov, hidravličnih analiz kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter hidrološko hidravličnih študij.
Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnikov. Z inovativnimi tehnološkimi rešitvami omogočamo naročnikom neprestano spremljanje stanja izdelave.
Z izkušenim kadrom projekte vodimo skozi faze zasnove, projektiranja in izvajanja. Naši vodilni projektanti so usposobljeni za uspešno vodenje projektnih timov.
S projektantskim in strokovnim nadzorom, ki ga vršimo pri gradnji za zasebne in javne investitorje, skrbimo za nemoteno in kvalitetno izvedbo projektnih rešitev.
Svetujemo za potrebe načrtovanja investicij, sestavimo in koordiniramo velike projektantske ekipe za kompleksne projekte, recenziramo in revidiramo projektno dokumentacijo.
Spremljamo novosti in v naš proces implementiramo sodobne tehnološke rešitve. Skozi razvojne projekte razvijamo lastne tehnološke rešitve v podporo BIM pristopu.

Ceste in železnice

Številne izvedbe najzahtevnejših projektov novogradenj in obnov vseh vrst cest in železnic doma in v tujini so rezultat vrhunske kadrovske in tehnološke usposobljenosti ter dolgoletnih načrtovalskih izkušenj. Projektno sodelujemo s širokim krogom kompetentnih partnerjev in podizvajalcev, osnovno podporo nam ponujajo drugi oddelki podjetja.

Storitve:

 • celovita projektna dokumentacija za novogradnje, rekonstrukcije in sanacije avtocest ter državnih in občinskih cest;
 • projekti ureditve železniške infrastrukture;
 • projekti za ureditev in preureditev krožišč, križišč ter priključkov;
 • načrti vodenja prometa in prometnih zapor;
 • elaborati dimenzioniranja voziščne konstrukcije;
 • celovita študijska dokumentacija.

Hidrotehnika, komunalna infrastruktura in konstrukcije

Varovanje voda in skrb za okolje so temeljne vrednote naših strokovnjakov z bogatimi izkušnjami pri načrtovanju ustreznih rešitev. Z inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami pomagamo zagotavljati neoporečnost vodnih virov. V sklopu oddelka je aktivna tudi skupina, ki se ukvarja s pripravo projektne dokumentacije za ceste in železnice, kjer izdelujejo načrte novogradenj in sanacij spremljajočih inženirskih konstrukcij.

Promet

Dinamičen, tekoč in varen promet je rezultat strokovnih znanj, oplemenitenih z dolgoletnimi načrtovalskimi izkušnjami in premišljenimi rešitvami. Dejavnost prometa družbe nudi zanesljivo in strokovno podporo pri načrtovanju in upravljanju prometnih sistemov.

Storitve:

 • makroskopski prometni modeli na nivoju mest, občin, regij in širše;
 • mikroskopski prometni modeli za potrebe izdelave kapacitetno varnostnih analiz križišč;
 • prometne študije mirujočega prometa;
 • terenske meritve odvijanja prometa (prometni monitoring);
 • celostne prometne strategije na nivoju mest, občin, regij in širše;
 • raziskovalno-razvojne naloge.

Elektrotehnika

Izkušnje in znanje nam omogočajo, da izdelujemo vso potrebno tehnično dokumentacijo na področju elektrotehnike v sistemih komunalne infrastrukture, na sistemih cest, v industrijskih objektih, poslovnih stavbah, stanovanjskih objektih in energetskih objektih.

Storitve:

 • načrti elektroinštalacij v sklopu cestne infrastrukture;
 • načrti elektroinštalacij na področju železniške infrastrukture;
 • načrti cestne razsvetljave, semaforizacije križišč in inteligentni sistemi upravljanja in nadzora;
 • načrti elektroinštalacij na objektih visokih gradenj;
 • načrti objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov;
 • načrti objektov na področju distribucije električne energije;
 • načrti centralno nadzornih sistemov za poslovne, industrijske in stanovanjske objekte.

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.