sl

Projekt

Vzpostavitev sistema za monitoring premostitvenega objekta in poteka prometa na območju nadvoza Grobelno

Vzpostavitev sistema za monitoring premostitvenega objekta in poteka prometa na območju nadvoza Grobelno

V letu 2013 se je Direkcija RS za ceste odločila izpeljati pilotni projekt spremljanja stanja nadvoza čez železniško progo v Grobelnem.

Projekt vključuje meritve prometnih obremenitev težkih tovornih vozil in prevozov nevarnih snovi ter spremljanje stanja konstrukcije (meritve deformacij, upornosti kablov, korozije armature, blodečih tokov ter akustičnih emisij dilatacij). Za objekt je bil  prvič na mostovih izdelan in verificiran informacijski model objekta – BIM (Building Information Model).

Spremljanje stanja oz. monitoring konstrukcij se sicer v svetu vedno bolj uveljavlja. Dva izmed razlogov sta:

  • bistvena pocenitev elektronskih komponent potrebnih za izvajanje meritev ter
  • razvoj programskih orodij, ki omogočajo učinkovito obdelavo podatkov in vizualizacijo rezultatov. 

Razvojna naloga podjetja Lineal d.o.o je zajemala sledeča poglavja:

  • opisi in namen sistemov za prepoznavo vozil z nevarnimi snovmi na osnovi video detekcije, 
  • tehnologija delovanja detekcije in zanesljivost delovanja, 
  • analiza obstoječega stanja v Sloveniji, 
  • pregled aktualnih oz. obstoječih sistemov/rešitev,
  • izbira optimalnega sistema  upoštevajoč konkretne karakteristike lokacije in osnovnega video sistema za potrebe identitete preobteženih vozil (v sodelovanju s Cestel d.o.o),
  • analiza  avtomatskega sistema za merjenje dimenzij vozil ter postavitev vremenske postaje,
  • izdelava splošnih smernic/strategije za vzpostavitev širšega sistema omrežja tovrstnih kontrolnih točk na državnem cestnem omrežju,
  • izdelava BIM modela.
Investitor:

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Lokacija:

Grobelno

Čas izvedbe:

2014

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.