sl

Projekt

Prometna študija navezovanja območja nakupovalnega središča Spar Šiška

Prometna študija navezovanja območja nakupovalnega središča Spar Šiška

Izdelana je bila kapacitetna analiza ali bo predlagana geometrija priključkov končne variantne rešitve zagotavljala kapacitetne parametre leta 2019, ko je načrtovano odprtje trgovskega centra SES in ob koncu planske dobe 20 let, leta 2039.

Kapacitetna analiza območja obdelave je bila izdelana s pomočjo mikroskopskega simulacijskega programa PTV Vissim, ki med drugim omogoča izdelavo simulacije odvijanja prometa glede na predvidene prometne obremenitve. V programu je bila ustvarjena geometrija in vizualizacija načrtovanega priključevanja trgovskega centra SES na omrežje javnih cest (geometrijski elementi priključkov so bili povzeti po izdelani idejni zasnovi). S pomočjo mikro-prometne simulacije se je predvidelo prihodnje odvijanje prometa znotraj območja obdelave po posameznih pasovih ter medsebojni vpliv bližnjih križišč in priključkov. V sklopu kapacitetne analize so bili analizirani trije merodajni časovni preseki: izhodiščno stanje prometnega omrežja v času današnje popoldanske konične ure in v času predvidene nakupovalne konične ure (pregled današnjega stanja), stanje prometnega omrežja v času nakupovalne konične ure leta 2019 (pričetek obratovanja trgovskega centra) in stanje prometnega omrežja v času nakupovalne konične ure leta 2039 (konec planske dobe 20 let).

Investitor:

SES Spar European Shopping Centers

Faza izdelave:

Prometna študija

Leto izdelave:

2017 – 2018

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.