sl

Projekt

Povezovalna cesta R3-752/7206 Arclin – Ljubečna od km 1+800 do km 3+922 (navezava na AC priključek Celje vzhod)

Povezovalna cesta R3-752/7206 Arclin – Ljubečna od km 1+800 do km 3+922 (navezava na AC priključek Celje vzhod)

Po izdelani projektni dokumentaciji je bila izvedena povezovalna cesta Arclin – Ljubečna.

Cesta se odcepi od obstoječe reg. ceste R3-752/7206 v km 1+755 na začetku kraja Ljubečna severovzhodno od avtocestnega priključka Celje vzhod, poteka proti jugu mimo naselja Ljubečna, industrijskega območja Ljubečna (nekdanja opekarna) ter mimo centra varne vožnje in se nato naveže na obstoječe krožno križišče povezovalne ceste in lokalne ceste LC 034 092 (Trnovlje pri Celju – Leskovec).

Za potrebe dostopa do industrijskega območja Ljubečna se je po dopolnitvi PGD in PZI projektne dokumentacije izvedlo še dodatno krožišče v km 2+505. Gradnja je tako obsegala povezovalno cesto v dolžini cca 1,34 km, dve enopasovni krožni križišči, priključno lokalno cesto, deviacije poljskih poti, dveh prepustov ter vso prometno in komunalno ureditev.

Uspešno sta bila opravljena komisijski in tehnični pregled. Izvedba je bila v celoti financirana iz strani Evropske Unije, Sklad za razvoj regij.

Investitor:

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI

Faze obdelave:

IDZ, PGD, PZI, PID, NOV

Leto izvedbe:

2020 – 2022

Ocenjena vrednost:

2.200.000,00 EUR (neto)

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.