sl

Projekt

Izdelava študije posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec-Dravograd in Otiški vrh-Holmec

Izdelava študije posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec-Dravograd in Otiški vrh-Holmec

Študija obravnava rešitve možnih posodobitev cestnih povezav v koridorju 3. razvojne osi – sever, na 3. in 4. odseku.

V sklopu študije je bilo obdelano 14 variant omrežij, ki zajemajo različne tehnične rešitve cestne povezave na obeh odsekih: rekonstrukcije obstoječih cest, gradnjo novih dvopasovnih in štiripasovnih cest ter fazno gradnjo štiripasovnih cest. Za vsako omrežje je bila izdelana ocena investicije ter preveritev ustreznosti iz prometnega, prostorskega in okoljskega vidika. Na osnovi variant omrežij je bilo oblikovano 13 scenarijev izvedbe, za katere je bila izdelana CBA analiza. Končni izbor najprimernejšega scenarija je opravljen na podlagi večkriterijske primerjave treh ekonomsko najbolj upravičenih scenarijev.

Investitor:

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Faza izdelave:

Študija

Leto izdelave:

2018

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.