sl

Projekt

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vzhodne in sanacijo zahodne cevi AC predora Karavanke vključno z vso infrastrukturo

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vzhodne in sanacijo zahodne cevi AC predora Karavanke vključno z vso infrastrukturo

Podjetje Lineal d.o.o. je kot partner v sklopu projekta izvedlo Načrt avtoceste zunaj predora, Načrt servisnih in dostopnih poti na območju platoja predora ter dostop do vzletišča helikopterja, Načrt odvodnjavanja in čiščenja padavinskih vod s cest, Načrt prestavitve vodovoda, Načrt prestavitve in zaščite SN in NN vodov na trasi ostalih cest, Načrt NN priključkov na trasi ostalih cest, Načrt semaforizacije, Načrt el. inšt. za vodovodni jašek št. 5, Načrt el. inšt. za fekalno črpališče, Načrt prestavitve in zaščite TK in KKS vodov na trasi ostalih cest ter Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij.

Investitor:

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Faza izdelave:

PGD in PZI

Leto izdelave:

2016 – 2018

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.