sl

Projekt

Izdelava  dokumentacije za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš

Izdelava dokumentacije za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš

Projektno dokumentacijo smo izdelali kot vodilni partner v skupnem nastopu s podjetji SŽ – PP Ljubljana d.d., Tiring d.o.o. in BPI d.o.o., pri izdelavi tega obsežnega projekta pa je sodelovalo še večje število podizvajalcev.

Projektna dokumentacija je obsegala ureditve križanja cest z železniško progo ob njeni rekonstrukciji in elektrifikaciji s ciljem, da se odpravijo vsi nezavarovani nivojski prehodi, število zavarovanih prehodov pa se ustrezno zmanjša. Projektne rešitve so tako obsegale izvedbo 19 izvennivojskih križanj s prometnicami (5 nadvozov, 12 podvozov, 2 podhoda), rekonstrukcijo 28 nivojskih prehodov z ureditvijo avtomatskega zavarovanja ter izgradnjo novih dostopnih in povezovalnih cest zaradi ukinitve 31 nivojskih prehodov. V območju tras prizadetih obstoječih cest ter načrtovanih novih cest so bile obdelane tudi potrebne vodnogospodarske ureditve, premostitve vodotokov, podporne in oporne konstrukcije ter vsa komunalna in energetska infrastruktura.

Investitor:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Faza izdelave:

IDP, PGD in PZI

Leto izdelave:

2011 – 2013

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.