sl

Projekt

Izdelava IDP in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira

Izdelava IDP in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira

IDP, ki je izdelan kot strokovna podlaga za DPN, obravnava 15,65 km dolg odsek železniške proge med Mariborom in državno mejo pri Šentilju.

Na delu proge se načrtuje novogradnja dvotirne proge, na delu proge pa nadgradnja obstoječega tira in gradnja dodatnega drugega tira. Ukinjeni bodo vsi nezavarovani nivojski prehodi, večina bo nadomeščena z izvennivojskimi križanji. Projekt poleg same trase železniške proge obsega še rekonstrukcijo obstoječega predora Šentilj ter gradnjo dveh novih predorov Pekel in Štrihovec, nov viadukt Pesnica dolžine preko 900m, 3 podvoze in 4 nadvoze, 4 podhode in 1 nadhod, 3 mostove, večje število prepustov ter opornih in podpornih konstrukcij. V projektu je obdelana tudi elektrifikacija proge ter signalno-varnostna in telekomunikacijska oprema proge. Prav tako je obravnavana tudi vsa ostala komunalna in energetska infrastruktura območja investicije. Projektna dokumentacija obsega še študijo poplavne varnosti ter Predinvesticijsko zasnovo.

Investitor:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Faza izdelave:

IDP in PIZ

Leto izdelave:

2013 – 2016

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.