sl

Projekt

Aktivna protihrupna zaščita

Aktivna protihrupna zaščita

Projektiranje protihrupnih ograj ob avtocestnih odsekih po celotni Sloveniji.

Projekt zadeva projektiranje skupno 5,90 km protihrupnih ograj ob avtocestah A1, A2 in H5 na 12. lokacijah po celotni Sloveniji. Višina PHO je med 2,5 in 5,0 m nad avtocesto, skupna površina PHO znaša 20.845 m2.

V fazi IDZ je bila izdelana Študija obremenitve s hrupom in Študija arhitektonskega oblikovanja, PHO so bile umeščene v prostor, izdelani so bili značilni prerezi in vzdolžni pogledi.

V fazi PZI so bili izdelani podrobnejši tehnični in tehnološki opisi PHO, statični izračuni nosilnih konstrukcij in popisi del s predizmerami. Izdelane so bile tudi pregledne, gradbene in komunalne situacije, karakteristični prečni, prečni in vzdolžni profili ter opažne, armaturne in delavniške risbe

Investitor:

DARS d. d.

Lokacija:

12 lokacij ob AC po celotni Sloveniji: Fram, Slovenska Bistrica, Hotinja vas, Nova vas pri Konjicah, Repnje, Perovo, Peč, Višnja Gora, Koper, Hruševje, Verd, Brezovica pri Ljubljani

Čas izvedbe:

gradnja je v izvajanju

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.