sl

Novica

Železniška proga Maribor – Šentilj

Železniška proga Maribor – Šentilj

september 2020
 
Izdano je bilo gradbenega dovoljenja za novo traso železniške proge Maribor – Šentilj, kar je pomemben uspeh za Lineal d.o.o., ki je bil nosilec tega projekta.
 
Na osnovi naročila Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo smo izdelali projekt Glavna železniška proga št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. Železniška proga Maribor – Šentilj – d.m. od km 595+900 do km 599+600.
 
Projekt zajema razširitev (dva tira) oziroma novogradnjo tirnih naprav, kar bo omogočilo tudi postopen dvig hitrosti z 80 km/h na 100 km/h (do portala predora) in do končnih 120 km/h (od portala predora dalje do postaje Pesnica).
 
Predvidena je izgradnja predora Pekel (dolžine 1.530m), viadukta Pesnica (dolžine skupaj s krili opornika 912,60m) in podvoza Pesnica, ki je namenjen križanju deviacije 1-1b in železniške proge Maribor – Šentilj v km 599+368,59. Prav tako se v sklopu tega projekta uredijo cestne ureditve na območju portala Pekel – sever, portala Pekel – jug, na območju podvoza in reševalnega rova predora Pekel. Na sami trasi se sanirajo in izvedejo oporne in podporne konstrukcije, vodnogospodarske ureditve (ureditev vodotoka Cirknica, regulacija Cirknice, regulacija potoka Črnec ter ureditev jarka ob železnice), izvede se zaščita, prestavitev in novogradnja gospodarske javne infrastrukture.
 
Za zaščito okolja pred hrupom železnice se izvedejo absorbcijske protihrupne ograje višine 2,0 do 3,0m, prav tako se izvede pasivna zaščita prizadetih obstoječih objektov ob trasi.

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.