sl

Novica

Zaključek druge faze izdelave celostne prometne strategije Občine Pivka

maj 2018

Izdelava Celostne prometne strategije Občine Pivka je prešla v zaključek druge faze izdelave, v okviru katere so se zvrstile številne aktivnosti, ki so služile za oblikovanje različnih scenarijev urejanja prometa v prihodnosti. Izvedena anketna raziskava o potovalnih navadah prebivalcev, delavnica z lokalnimi deležniki, javna razprava z občani in izvedeni intervjuji med lokalnimi deležniki so predstavljali rdečo nit druge faze, v okviru katere so se oblikovali cilji in ciljne vrednosti ter zastavili konkretni ukrepi po posamezni zvrsti prometa.

Na podlagi zaznanih potreb okolja in prebivalcev po razvoju urbane mobilnosti in oblikovane skupne vizije prihodnjega razvoja urbane mobilnosti v občini se je pristopilo k oblikovanju ukrepov, s katerimi se bodo zastavljena vizija in cilji začeli v realnem okolju uresničevati. Izbrane ukrepe smo predstavili na delavnici z lokalnimi deležniki in na javni razpravi za občane, kjer so se predstavili oblikovani ukrepi po posamezni zvrsti prometa (peš promet, kolesarski promet, javni potniški promet, mirujoči promet, motoriziran promet in trajnostna mobilnost).

Izboljšana kakovost življenja, uravnotežena prometna ponudba, učinkovita in enakopravna dostopnost za vse, izboljšana prometna varnost in razvoj atraktivnih turističnih produktov predstavljajo vizijo prihodnjega razvoja urbane mobilnosti v Občini Pivka.

Najpomembnejši element v celotnem procesu izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka predstavlja vključevanje javnosti, saj se promet v občini načrtuje po meri in potrebah ljudi. Z njihovim aktivnim vključevanjem se bistveno povečuje kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost, transparentnost, sprejetost in legitimnost celostnega prometnega načrtovanja v občini.

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. S klikom na gumb NADALJUJ se bo ustvaril piškotek, v katerega se bo zapisalo, da želite skriti to pop-up okno. V piškotek se NE bo shranila nobena osebna informacija.