hr

BIM predstavlja najnapredniji način planiranja, izvedbe i upravljanja investicijskih projekata sa ciljem podizanja produktivnosti i optimizacije radnih procesa.

BIM proces

BIM
Projektni zadatak za implementaciju BIM-pristupa
BIM izvedbeni nacrt (BEP)
Zajedničko podatkovno okruženje
3D-modeliranje
4D-modeliranje
5D-modeliranje
Praćenje planiranja projektnih rješenja
Nadzor nad modelima
Otkrivanje kolizija

Projektni zadatak za implementaciju BIM-pristupa

Podrška i savjetovanje u pripremi zahtjeva naručitelja za implementaciju BIM-pristupa na projekt (ciljevi BIM-pristupa, tehnički zahtjevi i zahtjevi vođenja, smjernice za modeliranje, načine kontrole kvalitete te razmjene podataka).

BIM izvedbeni nacrt (BEP)

Izrada nacrta za izvedbu BIM-pristupa na projektu na temelju informacijskih zahtjeva naručitelja, koji obuhvaća planiranje i vođenje sudionika, procesa i tehnologije. Svi izrađeni protokoli sukladni su međunarodnim standardima.

Zajedničko podatkovno okruženje

Uporaba projektnog web servera koji je namijenjen sustavno organiziranoj suradnji tijekom procesa izrade modela i koordinaciji između disciplina te predaji datoteka naručitelju. Tako je osigurano transparentno i sljedivo bilježenje razvoja projekta.

3D-modeliranje

Nudimo podršku pri izradi 3D-modela u otvorenom BIM-pristupu (Open BIM) i pripremi vizualizacija. U suradnji s investitorom i inženjerom odredimo potreban stupanj razvijenosti BIM-modela i zahtijevanih atributnih tabela.

4D-modeliranje

Nudimo podršku pri izradi i vizualizaciji terminskih planova predviđene gradnje, čime se dokazuje izvedljivost projekta i vremenski okvir za gradnju. Izrađujemo protokole za praćenje izgradnje BIM-modelima.

5D-modeliranje

Nudimo podršku pri izradi 5D BIM-modela i vrednovanju količina na osnovi BIM- modela. Izrađujemo financijski plan, a također i analizu i optimizaciju financijskih izvora uvažavajući različite scenarije izgradnje.

Praćenje planiranja projektnih rješenja

Nudimo podršku pri izradi jedinstvenog koordinacijskog BIM-modela pojedinih disciplina i provjeravanje usklađenosti između modela i projektne dokumentacije u ključnim trenucima projekta.

Nadzor nad modelima

Nadzorom nad izrađenim 3D-modelima provjeravamo geometrijsku usklađenost projektnih rješenja i konzistentnost negeometrijskih podataka modela. Periodički se vrši provjeravanje svih vidika prethodno zapisanih v BEP.

Otkrivanje kolizija

Ranim otkrivanjem potencijalnih kolizija i drugih neskladnosti među modelima u vrijeme projektiranja podižemo razinu kvalitete projektnih rješenja. Nudimo podršku pri otklanjanju primijećenih kolizija.

Naše BIM
usluge

Priprema projektnog zadatka za implementaciju BIM-pristupa

Podrška/savjetovanje pri pripremi zahtjeva naručitelja za implementaciju BIM-pristupa na projekt (ciljevi BIM-pristupa, tehnički zahtjevi, zahtjevi vođenja, smjernice za modeliranje, načine kontrole kvalitete te razmjenu podataka).

Planiranje i vođenje BIM-pristupa

Izrada planova za izvedbu BIM-pristupa na projektu na temelju informacijskih zahtjeva naručitelja koji obuhvaća planiranje i vođenje sudionika, procesa i tehnologije. Vođenje cjelokupnog procesa odvija se putem zajedničkog informacijskog okruženja.

Obrazovanje

Za naručitelje pripremamo obrazovanja pri kojem predstavljamo cjelokupan proces uvođenja BIM-a u radne procese, od priprave BIM izvedbenog plana, planiranja i vođenja projekta u BIM okruženju.

Upotreba zajedničkog informacijskog okruženja (CDE)

Za učinkovito i uspješno vođenje projekta razvili smo vlastito zajedničko okruženje podataka (CDE) koje je namijenjeno sakupljanju i upravljanju podataka te komunikaciji među sudionicima. Pri tome upotrebljavamo otvorene BIM standarde IFC i BCF.

Savjetovanje

Naručitelji dobiju stručnu i organizacijsku pomoć tijekom cijelog BIM-procesa od ideje do predaje izgrađenog objekta u upotrebu. BIM-pristup predlažemo već u fazi raspisivanja čime rano prepoznajemo sve moguće rizike.

Naše prednosti planiranja
s BIM-pristupom

Vlastita baza građevinskih elemenata za modeliranje cesta i željeznica
Vlastita rješenja za zajedničko okruženje podataka (CDE)
Vođenje projekata u BIM-u (informacijska nadgradnja)
Nadgrađen »open source« projektni portal koji tvori vlastiti CDE (InproBIM)
Polavtomatsko prepoznavanje gradnikov iz oblaka točk (InfraCloud).
Stalna istraživanja i razvoj BIM-procesa za infrastrukturu.

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja ova stranica koristi kolačiće. Kolačići su anonimizirani te u svakom trenutku možete kontrolirati i konfigurirati postavke kolačića u vašem Internet pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o kolačićima.