en

Project

Čistilna naprava Videm

Čistilna naprava Videm

V sklopu zaščite kakovosti podtalnice Ptujskega polja smo za potrebe čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Videm izdelali projekt čistilne naprave s kapaciteto 3600 PE.

Predvidena je bila postavitev tipske čistilne naprave s pritrjeno biomaso na fiksiranih in plavajočih nosilcih in je v večjem delu predfabricirana. Zaradi več faz izgradnje komunalne kanalizacije se je čistilna naprava izvedla tako, da ima tri biološke stopnje s skupno kapaciteto 3500 PE.

Investitor:

Občina Videm

Faza izdelave:

PZI

Leto izdelave:

2013 – 2014

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. Using this website means you are OK with this. You can change which cookies are set at any time – and find out more about them – by following this link. With clicking CONTINUE cookie is created, where it's memorized you want to hide this pop-up text. Cookie will not save any personal information.