Politika vodenja kakovosti

Politika vodenja kakovosti 

 

 

Kakovostna storitev projektiranje z razvojem in inženiringa cestnih gradenj, infrastruktur ter nizkih in visokih gradenj, je osnovni pogoj uspešnega poslovanja podjetja. Dosegamo jo le ob celovitem izpolnjevanju zakonodajnih in tehničnih norm ter zahtev in pričakovanj zainteresiranih strani, ki nas obvezujejo.  S krepitvijo sistema, ki zagotavlja nenehno usposabljanje zaposlenih,  motiviranje, informiranje, spremljanje zadovoljstva naročnikov in zaposlenih, odpravljanje neskladnosti ter celovit nadzor nad izvedbo storitev, neprestano gradimo zavzetost stalnemu dvigu kakovosti pri vseh sodelujočih v procesu  .

Vsak zaposleni v podjetju je odgovoren za kakovost lastnega dela in s tem soodgovoren tudi za kakovost končne storitve, ki je rezultat procesa v celoti.

Prilagajanje zahtevam tržišča, konkurenčnost, učinkovitost in inovativnost zagotavljamo z vključevanjem vseh zaposlenih v proces stalnih izboljšav. 

Podjetje gradi kulturo organizacije, ki krepi zavezanost kakovosti storitev in je obenem prijazna do zaposlenih in okolja. Organizacijsko kulturo podjetja Lineal d.o.o. podpirajo naslednja načela:

 • sledimo viziji in uresničujemo poslanstvo podjetja
 • delujemo in poslujemo v skladu z visokimi etičnimi normami
 • usmerjeni smo k rezultatom
 • zavezani smo kakovosti na vseh področjih dela
 • s strokovnim delom soustvarjamo razvoj našega okolja
 • krepimo organizacijsko znanje in osredotočenost k odjemalcem
 • ustvarjamo spodbujajoče okolje in krepimo dobre medsebojne odnose
 • uporabljamo sodobna znanja in napredna informacijska orodja
 • vlagamo v raziskave in razvoj stroke in delovnih procesov
 • vlagamo v stalen razvoj in izobraževanje zaposlenih
 • smo posamezniku in družini prijazno delovno okolje
 • smo družbeno odgovorni in okoljsko ozaveščeni.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!