Sistem kakovosti

Politika kakovosti - obvladujemo delovne procese

 

 

Kot prvo projektivno podjetje v Sloveniji smo leta 2000 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2000, ki ga vse od takrat uspešno nadgrajujemo. Kakovostna storitev je pogoj uspešnega podjetja in jo lahko dosežemo le ob celovitem izpolnjevanju zahtev in pričakovanj naročnikov. Z uvedbo sistema, ki zagotavlja nenehno usposabljanje zaposlenih, motiviranje, informiranje, spremljanje zadovoljstva naročnikov in zaposlenih, odpravljanje neskladnosti ter kompleten nadzor nad izvedbo storitev, želimo ustvariti in neprestano dvigovati zavest vseh sodelujočih v procesu in s tem zagotavljati stalen dvig kakovosti. Vsak zaposleni v podjetju je odgovoren za kakovost lastnega dela, s tem pa tudi za kakovost končne storitve, ki je rezultat procesa v celoti. Prilagajanje zahtevam tržišča, konkurenčnost, učinkovitost in inovativnost zagotavljamo z vključevanjem vseh zaposlenih v proces stalnih izboljšav. Cilj družbe je oblikovati kulturo organizacije, ki bo s kakovostnimi storitvami učinkovita na tržiščih in obenem prijazna do zaposlenih, jim omogočala individualni razvoj in temeljila na kakovosti življenja in kulturi skupine.

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!