O podjetju

Prepoznavamo možnosti inovativnih učinkov soodvisnosti v okviru trajnostnega razvoja.

Pri načrtovanju vseh vrst gradbenih posegov v prostor si prizadevamo za nove estetske kvalitete in lokacijam prilagojene prostorske umestitve. 

Vlagamo v najkvalitetnejše informacijske in tehnološke rešitve. Razpolagamo s sodobno prostorsko in informacijsko infrastrukturo ter licenčno programsko opremo. Cilj  je oblikovati kulturo organizacije, ki bo s kakovostnimi storitvami učinkovita na tržiščih in obenem prijazna do zaposlenih, jim omogočala individualni razvoj in temeljila na kakovosti življenja in kulturi skupine.

Celovito izpolnjevanje zahtev in pričakovanj naročnikov razumemo kot osnovni pogoj uspešnega poslovanja. Konkurenčnost, učinkovitost in inovativnost zagotavljamo s vključevanjem vseh zaposlenih v proces stalnih izboljšav. 

 

Vizija – odprti za nove ideje

Vizija podjetja je zagotavljanje sodobnih in inovativnih rešitev na področju inženirskih gradenj doma in v tujini. Uresničevali jo bomo s stalnim razvojem sistema kakovosti podjetja. Svojo inovativnost in prodornost bomo gradili na usposobljenem inženirskem kadru, specializiranem za posamezna področja. Usklajenost rešitev in stalni razvoj je naš moto, ki ga bomo zagotavljali tudi z najsodobnejšimi informacijskimi orodji. Zagotavljanje zdravega delovnega okolja in zadovoljstvo zaposlenih je pogoj za vrhunske rezultate in zadovoljstvo naročnikov. Podjetje bo kljub dejavnosti graditve neprekinjeno skrbelo za rešitve in procese, ki bodo v največji možni meri skrbeli za  zaščito naravnega okolja in uporabljali tehnologije, ki bodo zagotavljale racionalno rabo energije. Z mednarodnimi izkušnjami bomo povečali prisotnost na globalnih trgih.

 

Poslanstvo – dobre rešitve

Naše temeljno poslanstvo je zagotavljati vrhunske inženirske storitve na področju graditve objektov v zadovoljstvo naših naročnikov, stimulirati zaposlene v razvoju vseh njihovih potencialov in doseganju njihovih ambicij, lastnikom podjetja pa zagotoviti doseganje stalne rasti in dodane vrednosti. Kot stabilno in močno podjetje s svojimi storitvami, znanjem in izkušnjami pa želimo spodbujati vsestranski razvoj in zadovoljstvo.

 

Časovnica - mejniki

 • 2014             Prehod na 3D projektiranje v podporo procesu BIM.
 • 2014             Pridobitev prvega posla v Avstriji.
 • 2014            Izdelava prvega projekta na Danskem.
 • 2013            Tudi Lineal občuti posledice gospodarske krize. Padec prometa.
 • 2012            Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.
 • 2011            Izdelava prvega projekta v Federaciji Bosne in Hercegovine.
 • 2010           V podjetju presežemo številko 40 zaposlenih.
 • 2010            Ustanovitev razvojnega oddelka.
 • 2009            Presežemo številko 5 mio € celotnega prihodka.
 • 2008            Izdelava projektne dokumentacije Maribor - madžarska meja.
 • 2007            Ustanovitev novega oddelka Posebni projekti.
 • 2006            V podjetju presežemo številko 20 zaposlenih.
 • 2005            Ustvarimo dva milijona evrov lastnega prometa.
 • 2004            Ustanovitev oddelka za promet in oddelka za hidrotehniko.
 • 2001            Pridobitev  laskavega naziva Podjetniška gazela, ki ga je podelila revija Gospodarski vestnik.
 • 2000            Pridobitev certifikata ISO 9001:2000.
 • 1999            Do leta 1999 je na mestu direktorja Viljem Zemljak, nato mesto prevzame Samo Peter Medved.
 • 1992-1998   Pridružitev še treh družbenikov: Dušan Ogrizek, Samo Peter Medved in Robert Lesničar.
 • 1990            Ustanovitev podjetja - štirje družbeniki: Zemljak, Jurca, Kolar, Dobrijevič.
 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!