V Mariboru se začenja gradnja projekta "Ljubljanska"

Objavljeno 28. 6. 2018

V mesecu avgustu se začne gradnja projekta št. 934 - izvennivojskega križanja Ljubljanske ul. v MB z reg. žel. progo št. 34 MB - Prevalje - državna meja in št. 30-34 Lok Tezno - MB Studenci, z ukinitvijo nivojskega prehoda v km 0+895 in rekonstrukcija žel. post. MB Tabor.

Direkcija za infrastrukturo (DRSI) in občina sta v sredo 27.6. podpisali pogodbo z izvajalci del, konzorcijem podjetij, ki ga sestavljajo Pomgrad, SŽ Železniško gradbeno podjetje in GH Holding.

Vrednost gradbenih del je 8,9 milijona evrov, 60 odstotkov od tega bo prispevala država, preostanek občina. Celoten projekt bo sicer predvidoma stal 9,8 milijona evrov, saj je bilo pred gradnjo treba odkupiti še nekaj zemljišč ter urediti potrebno dokumentacijo.

Kot je povedal tehnični direktor dr.Samo Peter Medved, bo avtomobilski promet v podvozu ločen od pešcev in kolesarjev, da ne bodo izpostavljeni značilnemu hrupu podvoza, precej spremenjen pa bo tudi videz celotnega območja v okolici.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!