Projektiranje 2. dela 3. razvojne osi dobilo zeleno luč!

Objavljeno 6. 6. 2018

Konzorcij projektantskih podjetij, ki vključuje Lineal d.o.o., BPI d.o.o in IRGO Consulting d.o.o., je izbran za izdelavo projektne dokumentacije za 2. sklop izgradnje 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju je Uprava Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS), sprejela odločitev, da izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za sklop 2: izgradnja 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, zaupa podjetjem Lineal d.o.o, BPI d.o.o in IRGO Consulting d.o.o., ki tvorijo konzorcij.

Sprejeta odločitev je velik korak naprej za nujno potreben razvoj Koroške, zato bodo v konzorciju predlagali najboljše projektantske rešitve, ki bodo tej regiji dale dodaten gospodarski zagon.

»Pred nami je zgodovinski projekt pri katerem bomo s partnerji odgovorno iskali najboljše rešitve za pripravo projektne dokumentacije. Pri tem bomo upoštevali vse posebnosti tako terena, kot regije. Naloga, ki nam je zaupana je zelo pomembna za prihodnost naše države.« je dodal direktor podjetja Lineal d.o.o. mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!