Prihodnosti zremo v oči

Objavljeno 28. 2. 2018

V tokratni številki revije Glas gospodarstva, smo podali tudi naše videnje prihodnosti gradbene stroke. Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad, vodja Oddelka za informacijsko modeliranje v podjetju Lineal, je med drugim izpostavil nujnost vzpostavitve pravil za uporabo BIMa v gradbeništvu kot vodilni gospodarski panogi. 

Članek v celoti objavljamo tudi tukaj

Prihodnosti zremo v oči

Desetletje je minilo, odkar je gradbeni sektor zajela kriza, ki ni vplivala le na gospodarski razvoj, ampak tudi na beg kadrov v tujino. V tem času podjetje Lineal d.o.o. ni mirovalo, ampak je krizi navkljub močno investiralo v digitalizacijo procesov, v razvoj kadrov in med drugim ustanovilo oddelek za informacijsko modeliranje, kateri je zaupan strokovnjaku Iztoku Zabrezniku, dipl.inž.grad., ki prihodnost gradbenih procesov vidi v BIM-u. 

BIM v tujini že uživa priznan status in v mnogih primerih je tudi zahtevana uporaba BIM-a z zakonodajo. V letu 2015 je na pobudo strokovnjakov iz našega podjetja bilo ustanovljeno društvo SiBIM, ki združuje inženirje, ki se aktivno udejstvujejo oziroma želijo udejstvovati na področju informacijskega modeliranja objektov grajenega okolja (BIM), z namenom organiziranega povezovanja in izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja, medsebojnega druženja ter izmenjave izkušenj. 

BIM prodira v infrastrukturne projekte

V podjetju Lineal smo na področju 3D modeliranja naših objektov aktivni že več let in ko so se pojavile težnje po prvih pilotnih projektih na področju infrastrukture, smo se lahko odzvali in tako je v sodelovanju s še več slovenskimi podjetji bil izdelan prvi projekt "Druga cev predora Karavanke", ki je trenutno v zaključku. Sledila sta druga dva projekta "PZI Izven nivojsko križanje Marija Gradec" in "PGD/PZI II. tir železniške proge Maribor-Šentilj, kjer smo vodilni partner pri izdelavi BIM modelov. Na ta način prispevamo k nadaljnjemu uveljavljanju BIM procesov v infrastrukturne projekte na področju Slovenije.

Učinkovitost je glavna prednost

V kolikor iščemo razloge za vpeljavo BIM procesov v gradbene investicije vidimo, da lahko vse povzamemo z besedo "učinkovitost".  S strani naročnika, oziroma investitorja sta poglavitna motiva predvsem učinkovita in  transparentna poraba sredstev. Kot projektantsko podjetje smo se ravno zaradi teh motivov zavezali razvoju BIM procesov, zato lahko našo zavezo uresničujemo učinkoviteje, saj so preveritve usklajenosti rešitev sedaj skoraj v celoti avtomatizirane in ni vse prepuščeno ročnim preveritvam projektanta.

Treba je vzpostaviti pravila

Kot pri vseh procesih, je tudi na primeru BIM-a, uspeh v prvi meri odvisen od predhodno dogovorjenih sistemskih norm in pravil. Da bo učinkovitost res omogočena, je nujno potreben dogovor na nacionalni ravni. Gradbeništvo kot vodilna gospodarska panoga, nedvoumno potrebuje zapisana pravila, ki veljajo za vse udeležence. Trenutno stanje na tem področju omogoča spreminjanje pravil od projekta do projekta, kar je na nivoju pilotnih projektov normalno. Mora pa izkušnja iz teh projektov biti osnova za izdelavo skupnih pravil, ki bodo v prihodnosti zapisani v zakonodaji. 

Prejšnja novica
Ponosni na akcijo Radia City
Naslednja novica
Lendava 2025
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!