Prejeli smo zlato bonitetno oceno odličnosti

Objavljeno 26. 6. 2018

Bisnode nam je podelil zlato bonitetno oceno odličnosti

V današnjem času je pri pri organizaciji gradbene investicije še posebej pomembno izbrati zanesljivega partnerja. Partnerja, ki redno plačuje svoje obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in svojih zaposlenih, obenem pa venomer vlaga v razvoj. Le na ta način je možno zagotavljati visoko stopnjo kakovosti, ki smo ji v podjetju Lineal d.o.o. strogo zavezani. Naša finančna stabilnost je zagotovilo za dolgoročno zagotavljanje izpeljave zastavljenih projektov v dogovorjenih rokih.

Sodimo torej med 1,6 % podjetij v Sloveniji, ki se lahko pohvali z oceno zlate bonitetne odličnosti. Zlato bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno oceno odličnosti AAA kar tri leta zaporedoma.

V mednarodnem okolju je tovrstno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si bomo še dodatno utrdili svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Kot imetniki zlatega certifikata bomo zagotovo pridobili dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Sicer pa so priznanja, nagrade in odlične bonitetne ocene potrdilo pravilnega poslovnega razmišljanja in organiziranosti našega podjetja, hkrati pa dodatna vzpodbuda za naše nadaljnje delo. 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!