Na sejmu MEGRA smo predstavili projekt EPK Lendava 2025

Objavljeno 5. 4. 2018

V sklopu mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti, MEGRA, ki te dni poteka v Gornji Radgoni, je dr.Samo Peter Medved, univ.dipl.ing.grad., sodelujočim predstavil projekt kandidature Lendave za EPK 2025 (program investicijskih vlaganj), katerega naročnik je Občina Lendava.

Občina Lendava si je zadala ambiciozen cilj - javni prostor narediti boljši, kulturnejši in dostojen ambicioznemu projektu Evorpske prestolnice kulture 2025. Za vsako od idejnih rešitev, ki so bile predstavljene, bodo v prihodnje sledile projektne naloge, na podlagi izdelanih analiz in predstavljenih rešitev.

Prav tako je cilj Občine doseči večjo kakovost bivanja, boljše javno zdravje, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čistejši zrak in višjo stopnjo socialne pravičnosti. Skozi prometne idejne rešitve si na Občini želijo predvsem vrnitve "življenja" v središče mesta, dvig kolesarske kulture ter dodatne površine za pešce med območjem skupnega prometnega prostora in zaledjem mesta. V sklopu predlogov je omenjena tudi krožna peš povezava okrog gradu, umestitev dvigala med parkirno hišo in grajsko ploščadjo, ter izgradnja pločnika vzdolž Kranjčeve ulice.

Ključna idejna rešitev je tudi ureditev obstoječe železniške postaje in izgradnja nove, ter podaljšanje železniškega tira skozi ozemlje Republike Hrvaške. 

V prihodnje bodo sledile tudi analize in idejne rešitve ureditev vaških jeder, ki bodo dodatni element k ureditvi celotne Občine Lendava. 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!