Ljudje, ki tvorimo Lineal - Miha Kalan

Objavljeno 28. 3. 2018

Miha KALAN je od 1. marca 2008 zaposlen v naši poslovni enoti v Ljubljani. Na delovnem mestu projektanta, oz.v zadnjem obdobju kot odgovorni projektant, skrbi za projektne dokumentacije načrtov gradbenih konstrukcij v vseh faznih postopkih. Sooča se s številnimi sodobnimi izzivi, ki jih prinaša aktualen, pametnejši način gradnje in projektiranja.

Spoznajte ga.

Miha Kalan je v zadnjem desetletju, na delovnem mestu na Lineal-u, sodeloval pri implementiranju sodobne programske opreme AutoCAD Civil 3D, ki je del Building Information Modeling (BIM) za potrebe sodobnega načrtovanja nizkogradenj in komunalne infrastrukture. Navedeno programsko opremo, ki nudi hitrejšo, učinkovito, bolj natančno izdelavo projektne dokumentacije, omogoča uvedbo in izvajanje najsodobnejših standardov pri projektiranju. V okviru celotnega projektnega tima le-to uspešno uporablja pri vseh projektih izdelanih v zadnjih letih. Sodeloval oz. izdeloval je projektno dokumentacijo za izgradnjo novogradenj in rekonstrukcij tako na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah. Teh projektov se je v zadnjem desetletju nabralo za že več kot 40, od tega je bilo več kot 30 uspešno predanih v uporabo. S tem je s svojim udejstvovanjem na strokoven način pripomogel k izboljšanju pretočnosti in prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Odkar si na Linealu si sodeloval pri velikih projektih in z ekipo ste uspešno rešili številne izzive. Kaj pa je bil tvoj največji profesionalni izziv v vseh teh letih?

Kljub izdelavi projektov, (trgovski centri v Krškem, Domžalah, Črnučah, itd.) ter izdelav projektne dokumentacije za novo obvoznico v Grosuplju, rekonstrukcije glavne ceste Laško – Rimske Toplice z navezavo na nov most preko Savinje, je vsekakor v dosedanji projektantski karieri največji izziv predstavljala izdelava projektne dokumentacije obnove voziščne konstrukcije AC odseka Arja vas - Šentrupert v skupni dolžini 12,8 km. Navedeni projekt je bil v lanskem letu »paradni konj« DARS-ovega programa obnov voziščnih konstrukcij na obstoječih avtocestnih odsekih v RS in bil kot tak prvič izdelan z najsodobnejšo 3D programsko opremo.

Se še spomniš svojega prvega leta na Linealu? Kaj bi posebej izpostavil?

Spomnim, čeprav je od tega minilo že celo desetletje. Prvi uradni delovni dan (predhodno opravljal delo študenta – pripravnika), je bil za razliko od ostalih specifičen v tem, da smo s tedanjo vodjo poslovne enote na novo formirali celotno enoto v Ljubljani.

Kaj te je najbolj presenetilo, ko si začel delati na Linealu?

Tako kot večino gradbenih izvajalce s katerimi smo se v tistem obdobju srečevali na terenu, me je najbolj presenetila "mladost" celotnega projektantskega tima. Večkrat smo na terenu naleteli na vprašanja ali res prihajamo iz projektantskega podjetja ali smo zgolj na univerzitetni strokovni ekskurziji.

Posledično pa je ta mladost prinesla zelo pozitivno vzdušje v delovnem procesu in veliko prilagodljivost na sodobne izzive, ki so nas čakali v tistem obdobju, spletla prijateljske vezi in predvsem utrdila medsebojno povezanost.

Čemu se trenutno najbolj posvečaš?

Trenutno izdelujem več idejnih zasnov, ki so po kreativnosti, samoiniciativnosti ter implementiranju znanj pridobljenih v vseh teh letih, najbolj kreativni del projektne dokumentacije. V prihajajočih mesecih me čaka »pravi« projektivni izziv. In sicer gre za izdelavo projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) nove ceste med Hrastnikom in Zidanim Mostom, v eni izmed reliefno najzahtevnejših sotesk v Sloveniji v t.i. »Zasavskem kanjonu«, neposredno ob reki Savi. Projekt je eden kompleksnejših gradbenih izzivov v prihajajočih letih v Sloveniji, kar nenazadnje nakazuje tudi na številčnost projektantskih podjetji, ki so vključena v izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Kaj bi predlagal mladim, ki razmišljajo o karieri v gradbenem inženiringu?

Naj karseda dlje obdržijo navihanost, samoiniciativnost, predrznost ter vizionarstvo, ki jo po večini vsi prinesemo iz študentskih let, a jo žal po večini, tudi zaradi ukalupljenja klasifikacijskih postopkov, sčasoma izgubimo.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!