Ljudje, ki tvorimo Lineal – Drago Golob

Objavljeno 3. 4. 2018

Drago Golob, univ.dipl.inž.grad. je na Linealu od 15.4.2016. Kot projektant skrbi predvsem za poplavne študije in urejanje vodotokov, modeliranje vodnih okolij in načrtovanje hidrotehničnih okolij.

Pri svojem delu uporablja programsko opremo AutoCad Civil 3D. 16 let se je timskega duha navajal v prvoligaškem rokometnem klubu Gorišnica-Moškanjci, kjer je danes tudi član upravnega odbora. V prostem času se še vedno ukvarja s športom, predvsem s plavanjem.

V kratkem času si na Linealu sodeloval pri velikih projektih in z ekipo ste uspešno rešili številne izzive. Kaj pa je bil tvoj največji osebni izziv v prvem letu na novem delovnem mestu?

Moj največji izziv je bil do konca  izpeljati enega izmed večjih projektov, v katerem nisem sodeloval od začetka, ampak sem se vključil šele nekje na sredini. Treba se je bilo seznaniti z vso dosedanjo problematiko, bilo je veliko usklajevanja na projektu znotraj podjetja in predvsem z zunanjimi sodelavci. Vesel sem, da smo projekt s skupnimi močmi uspešno zaključili.

Kakšno je bilo tvoje prvo leto na Linealu? Bi izpostavil katerega od projektov, pri katerem si sodeloval?

Leto je bilo precej pestro. Treba se je bilo navaditi na drugo dinamiko dela, novi sistem dela, novo programsko opremo. V izziv so mi bili vedno večji in zanimivejši projekti. Leto je kar odletelo.

Predvsem pa bi izpostavil projekt DPN II.tir Maribor - Šentilj - d.m., ki je bil eden izmed največjih slovenskih projektov v zadnjem času.

Kaj te je najbolj presenetilo, ko si začel delati na Linealu?

Navdušen sem bil nad tem, kako so me novi sodelavci sprejeli. Imel sem občutek, kot da sem tukaj zaposlen že več let. Vzdušje je sproščeno, med sodelavci vlada velika kolegialnost. Vidim, da tudi vodstvo daje poudarek odnosom na delovnem mestu, saj so tekom celotnega leta organizirani razni team buliding dogodki.

Presenetili sta me tudi organiziranost podjetja na visokem nivoju in dobra programska oprema.

Čemu pa se trenutno najbolj posvečaš?

Trenutno se najbolj posvečam hidrološko hidravlični študiji pretočnosti mostnih odprtin na projektu Kolesarske povezave v Savinjski regiji, katera vključuje preko 50 mostov in brvi.

Kaj bi predlagal mladim, ki se pripravljajo na prvo zaposlitev?

Mladim bi predlagal, naj bodo na delovnem mestu fleksibilni, kreativni, vedoželjni, odprti za novosti. Pomembna je vseživljenjska strokovna in osebnostna rast. Ob vsem izpopolnjevanju pa naj ne pozabijo na dobre medsebojne odnose, saj v službi preživimo veliko časa.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!