Lendava 2025

Objavljeno 5. 3. 2018

Lendavska občina je v soboto 24.2. predstavila program investicijskih vlaganj in kandidature za evropsko prestolnico kulture 2025, ki vključuje tudi idejne rešitve za prometno ureditev. Za predstavitev sta ob lendavskem županu Antonu Balažku poskrbela avtorja, nekdani dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani Peter Gabrijelčič in predstavnik našega podjetja dr.Samo Peter Medved.

Namen projekta je ugotoviti, kaj lahko v sorazmerno kratkem času in s sorazmerno majhnimi vlaganji Občina Lendava naredi, da bi izboljšala kakovost bivanja. Pri konceptu so se avtorji projekta zgledovali po Ljubljani.

Ob načrtovanju so se spraševali, kako ta prostor osmisliti, je dodal Medved, mu dati večjo kulturo prostora: "S skupnim prometnim prostorom ničesar ne omejujemo,ničesar ne preprečujemo, vendar ne bodo imela prednosti motorna vozila, ampak pešci." Gradnja sodobnih prometnic je Lendavo postavila ob prometni koridor, ki povezuje vzhod Evrope s srednjeevropskim in mediteranskim prostorom. "Evropska prestolnica kulture je projekt, ki izraža visoko ambicijo okolja, ki je imelo dolgo položaj obrobnega mesta. Program je izdelan ambiciozno,vendar z občutkom za realnost. V skladu s cilji občine je poleg kulturnih dejavnosti treba spremeniti podobo mesta in občine z urejanjem javnegaprostora in javne površine, ki lahko bistveno izboljša kakovost življenja," pove Medved.

Program temelji na sodobnem konceptu načrtovanja z doslednim upoštevanjem temeljnih načel trajnostnega razvoja. S sodobnimi prometnimi ureditvami bo občina dosegla večjo kakovost bivanja, boljše javno zdravje, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čistejši zrak in višjo stopnjo socialne pravičnosti, dodaja Medved. "Idejne rešitve temeljijo na strateškem urbanističnem načrtovanju, ki rabo zemljišč povezuje z načrtovanjem prometa, in na vključevanju vprašanj aktivnega načina življenja. Pa tudi na investicijah, ki bodo dajale prednost financiranju javnega prevoza ter gradnji prometne infrastrukture za pešce in kolesarje," je pojasnil Medved.

Za središče Lendave načrtujejo ureditev skupnega prometnega prostora, so zapisali v programu, kar pomeni arhitekturno urejen prostor brez delitve na vozne pasove in pločnike. Med Cerkvenim trgom in gradom načrtujejo ureditev dostopne poti in pešpoti okrog gradu ter dvigalo med Cerkvenim trgom in grajsko ploščadjo. "Z ureditvijo skupnega prometnega prostora se bodo brez večjih arhitekturnih in drugih ovir med sabo povezala ključna območja v mestnem središču, kot so kulturni dom, sinagoga, mestni park Roža, Cerkveni trg s cerkvijo, vznožje Lendavskih goric in širše območje občinskega središča. Ena od večjih arhitekturnih preureditev bo zajela zgradbo blagovnice, ki je predvidena za razvoj kulturnih, turističnih, izobraževalnih in promocijskih vsebin," je pojasnil Medved.

Območje skupnega prometnega prostora bo sestavljeno iz štirih con s postopno realizacijo projekta glede na razpoložljiva finančna sredstva. V prvi coni je območje Cerkvenega trga z župnijsko cerkvijo sv. Katarine, ki bo izhodišče. Sledila bo ureditev cone 2, to je Glavne ulice ob Cerkvenem trgu, nato cone 3, območja ob mestni hiši. Četrta cona vključuje območje Kranjčeve, Glavne in Mlinske ulice. Pred ureditvijo skupnega prometnega prostora v mestnem središču bo treba urediti obvozno cesto mimo mestnega središča. Ta bo potekala od Glavne do Kolodvorske ulice, tako da se bo navezovala na cesto ob Dvojezični srednji šoli Lendava, kjer bo zgrajen še cestni odsek. Ob tem cestnem odseku načrtujejo novo stanovanjsko naselje Lokvanj.

Načrtovana infrastruktura za pešce med drugim vključuje kamnito stopnišče do kapele Svete trojice, pločnik vzdolž Kranjčeve ulice, krožno sprehajalno pot okrog gradu. Kolesarjem pa prijaznejše kolesarske povezave s kolesarskimi parkirišči in postajališči. V programu je tudi infrastruktura za javni potniški promet s turistično krožno avtobusno progo med Cerkvenim trgom in razglednim stolpom Vinarium Lendava. Z ureditvijo sodobnega železniškega postajališča pa je povezana ideja o oživitvi železniške proge med Lendavo in Redicsem na Madžarskem.

Prejšnja novica
Prihodnosti zremo v oči
Naslednja novica
Dan žena na Linealu
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!