Končana prometna študija nove cestne povezave Ptuj-Ormož

Objavljeno 21. 3. 2018

Končana prometna študija nove cestne povezave Ptuj-Ormož

Naročniku DARS je bila predana prometna študija in investicijska dokumentacija nove cestne povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Ormož. Za potrebe prometne študije, je bil izdelan sodoben makroskopski prometni model, ki je zajemal območje celotne SV Slovenije z zaledjem na Hrvaškem in Madžarskem (preko 180 prometnih con, območje 68 občin in cca. 450.000 prebivalcev ter cca. 120.000 delovnih mest).

Analizirano je bilo 8 osnovnih variant bodočega cestnega omrežja, v treh različnih prometnih enotah (PLDP in obe konični uri), za obdobje do konca planske dobe 2040. Študija vsebuje tudi kapacitetne analize ključnih križišč na načrtovanem omrežju. Rezultati oddanega projekta bodo osnova za nadaljnje odločanje o izboru variante načrtovanega cestnega odseka med Markovci in Ptujem.

Prometna študija je bila izdelana na našem Oddelku za razvoj in raziskave v prometu, vodja naloge je bil mag. Matej Dobovšek.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!