Gradnja podvoza v Poljčanah

Objavljeno 22. 5. 2018

V Poljčanah se izvaja (izvajalec Pomgrad d.d.) prva faza za gradnjo prvega dela podvoza. V tej fazi se je že odstranila železniška proga, sedaj se izvaja zaščita gradbene jame s sidrano pilotno steno. Predvidena globina izkopa bo cca. 9,0 m pod obstoječim aktivnim tirom.

Prav tako je na zahodni strani železnice že izvedena zaščita gradbene jame z obojestransko pilotno steno, ki se bo, v času izkopa, razpirala s kovinskimi razporami. Sidranje ni bilo mogoče zaradi bližnjih (sosednjih) privatnih zemljišč.  

Začela so se dela na premostitvenem objektu – most čez potok Brežnico. Najprej je izvajalec izdelal obvod (bypass) potoka (stare kolonske cevi fi 150 cm), v teh dneh bo končal izvedbo globokega temeljenja (piloti fi 100cm).

V teku so tudi ostala dela na železniški progi Poljčane Slovenska Bistrica – rekonstrukcija postaje Slovenska Bistrica in posodobitev železniške proge.

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!