AC
AC
Projekt:

Obnova avtoceste: AC A1 Šentilj - Koper. Odsek: 0658 Senožeče - Gabrk. Pododsek: 0658 - od km 0.021 do km 2.042

Oznake: Oddelek za ceste in železnice
 • Investitor:DARS d.d.
 • Naročnik:DARS d.d.
 • Projektant/izdelovalec:Lineal d.o.o.
 • Naziv projekta:AC- A1 Šentilj - Koper
 • Lokacija:0658 Senožeče - Gabrk
 • Odsek:0658 - od km 0.021 do km 2.042
 • Vodja projekta:Viljem Zemljak i.g.
 • Faza:PZI
 • Datum izdelave:September 2007
 • Št. projekta:701
 • Delovni nalog:25520
 • Investicijska vrednost:2.016.369,00 € z DDV
 • Vrednost proj. Dok.:47.990,50 € z DDV
Opis projekta
 • Obnova AC

Po naročilu DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji smo izdelali projekt za izvedbo rekonstrukcije voziščne konstrukcije AC A1 Šentilj - Koper, odsek 0658 Senožeče - Gabrk od km 0,000 do km 2,042 v dolžini 2,042m. Dela se izvedejo brez delitve na pododseke.

Več / Manj
V območju obdelave imamo naslednje prehode preko ločilnega pasu: 
1. prehod št. 1 na odseku 0657 Razdrto – Senožeče v km 4,240 do km 4,380, 
2. prehod št. 2 na odseku 0658 Senožeče – Gabrk v km 0,764 do km 0,899 in 
3. prehod št. 3 na odseku 0658 Senožeče – Gabrk v km 1,0983 do km 2,119.
 
Obnovitvena dela se bodo izvajala v treh etapah. 

tehnične značilnosti

Namen gradnje je: ureditev voziščne konstrukcije, sanacija posedkov na deformiranih odsekih in ureditev odvodnje meteornih vod. Gradnja je potrebna, kajti vozišče na obravnavanem odseku ni več ustrezalo zahtevam varnega odvijanja prometa. Na obravnavanem delu je vozišče na več mestih že močno deformirano. Deformacije so posledica posedkov višjih nasipov pred in za objekti (podvozi in mostovi). 

Sodelujoče projektivne organizacije (odgovorni projektant)

 • Geodetski načrt – Geomatik d.o.o. 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!