Projekt:

Obnova avtoceste: AC A1 Šentilj - Koper. Odsek: 0643 Vransko - Trojane 0040 Celje - Arja vas

Oznake: Oddelek za ceste in železnice
 • Investitor:DARS d.d.
 • Naročnik:DARS d.d.
 • Izvajalec gradnje:CP Maribor d.d.
 • Projektant/izdelovalec:Lineal d.o.o.
 • Naziv projekta:AC A1 Šentilj - Vransko
 • Lokacija:0643 Vransko - Trojane, 0040 Celje - Arja vas
 • Odsek:Od km 0.392 do km 1.323 Od km 1.768 do km 2.245 Od km 6.161 do km 6.734
 • Vodja projekta:Viljem Zemljak i.g.
 • Faza:PZI, PID
 • Datum izdelave:Maj 2007
 • Datum izvedbe:2008
 • Št. projekta:680
 • Delovni nalog:25478
 • Investicijska vrednost:1.232.102,13 € z DDV
 • Vrednost proj. Dok.:49.550,16 € z DDV
Opis projekta
 • Obnova AC

Po naročilu DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, smo izdelali PZI za rekonstrukcijo voziščne konstrukcije AC A1 Šentilj - Koper. Gradnja je potrebna, kajti AC A1 Šentilj - Koper, odsek 0643 in odsek 0040 Celje - Arja vas je na obravnavanem delu na več mestih že močno deformirana.

tehnične značilnosti

Izdelali smo projekt za izvedbo rekonstrukcije: 

 • odsek 0643 Vransko – Trojane od km 0,398 do km 1,392 v dolžini 994m in 
 • odsek 0040 Celje – Arja vas od km 1,768 do km 2,245 v dolžini 477m in od km 6.161 do km 7.470 v dolžini 1309m. 
Več / Manj
Obravnavana rekonstrukcija ceste obsega rekonstrukcijo dela AC A1 Šentilj - Koper, sočasno z obnovo vozišča AC se uredi tudi odstavni pas. Namen obnove je ureditev voziščne konstrukcije, sanacija posedkov na deformiranih delih in ureditev odvodnje meteornih vod. Deformacije so posledica posedkov višjih nasipov pred in za objekti (podvozi in mostovi).

Sodelujoče projektivne organizacije (odgovorni projektant) 

 • ​Geodetska organizacija – Geomatik d.o.o. 

 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!