Svetovalni inženiring

 
 
 
Svetovalni inženiring  je strokovna (tehnična, pravna, ekonomska,…) in organizacijska pomoč vsem investitorjem v celotnem investicijskemu procesu od ideje  do predaje zgrajenega objekta v uporabo.
 
 
 
 
 
 

 

Podjetje je že več kot 20 let dejavno na najpomembnejšem segmentu investicijskega procesa - svetovalnem inženiringu. Svetovalni inženiring  je strokovna (tehnična, pravna, ekonomska,…) in organizacijska pomoč vsem investitorjem v celotnemu investicijskemu procesu od ideje  do predaje zgrajenega objekta v uporabo, pri čemer lahko vključuje  tudi obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti na področju od priprave projektnih nalog, idejnih zasnov, prostorskega načrtovanja, projektiranja, revizij, recenzij, tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se ob upoštevanju javnega interesa v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta pomembni  usposobljenost oz. strokovnost in korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa, kar zagotavljamo z vrhunskimi kadri.

 

NAŠE STORITVE

 • Svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta,
 • povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa,
 • feasibility študije,
 • idejna zasnova – idejni projekt,
 • izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del),
 • procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb),
 • nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami.

 

PODROČJA DEJAVNOSTI:

 •     vse vrste zgradb,
 •     infrastruktura (ceste, letališča, železnice, pristanišča, tuneli, mostovi, itd.),
 •     javna infrastruktura (vode, telekomunikacije, energija),
 •     energetski objekti (NE, HE, TE, alternativni viri, omrežja, itd.),
 •     industrijski objekti (tovarne, skladišča),
 •     varstvo okolja (čistilne naprave, deponije),
 •     agrokultura (namakanje, izsuševanje),
 •     management (vodenje izgradnje, vodenje človeških virov),
 •     prostorsko planiranje.

 

Pomen svetovalnega inženiringa v investicijskih procesih

Investitor običajno nima lastnih kadrov, ki bi lahko od zasnove razpisa do izvedbe realizirali projekt, zato v svoje delo vključi inženirja, ki mu izdela potrebno dokumentacijo, nadzoruje izgradnjo in vzpostavitev delovanja. Izjemno pomembno je sodelovanje z inženirjem, ki temelji na zaupanju in njegovi strokovni usposobljenosti. Stroški dela inženirja niso primerljivi s stroški investicije, lahko pa bistveno vplivajo na uspešnost projekta.

V razvitih gospodarstvih imajo svetovalni inženirji zelo pomembno vlogo, saj so najbolj razvite države že ob začetku prejšnjega stoletja razvile postopke za optimalno izvajanje investicij.

V EU je inženirsko svetovalna dejavnost organizirana v okviru nacionalnih združenj posameznih držav, ki so na nivoju EU združeni v EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations).

Lineal je kot član upravnega odbora  združenja  za svetovalni inženiring pri GZS  član obeh ključnih združenj, evropskega združenja EFCA in svetovnega združenja FIDIC (ustanovljen l.1913). 

Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!