Razvoj

 
 
Razvoj je bistven element napredka vsake družbe, podjetja in dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 

 

Že od začetka svojega delovanja sledilmo sodobnim trendom pri načrtovanju in tako poleg strokovnega znanja svojim zaposlenim omogočamo tudi uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev. Med prvimi računalniki za potrebe projektiranja ceste na območju Maribora je bil prav v Linealu. V zadnjem desetletju  je zaradi velikega napredka računalniške strojne in programske opreme postala zanimiva  ideja o 3D projektiranju. Že od začetkov 3D programske opreme za načrtovanje, ki segajo tja do leta 2000, pozorno sledimo možnostim za uporabo rešitev in jih tudi sproti implementiramo v svoj delovni proces.

Aktivnosti na področju 3D projektiranja segajo v začetke v leta 2006 – 2008, kjer so se izdelovali predvsem 3D modeli za namen vizualizacij in prostorskih predstavitev. Leta 2007 je bil ustanovljen nov oddelek Posebni projekti.

Leta 2009 je bilo podjetje na mednarodnem natečaju nagrajeno za najboljšo rešitev za priključevanje novega mostu preko Save v Beogradu.    Več na povezavi.

Od leta 2008 se 3D programska orodja v podjetju uporabljajo tudi za proces projektiranja. Prehod je bil zaradi specifike in težavnosti in zaradi omejenosti programske opreme počasen, vendar lahko v letu 2014 rečemo, da smo pripravljeni na vse izzive, ki se najdejo na trgu.

Oddelek za razvoj, ki je bil ustanovljen leta 2010, je tako ves čas bdel nad razvojem novih in efektivnejših načinov za uporabo programske opreme, hkrati pa je sodeloval pri najzahtevnejših projektih, saj je z uporabo 3D tehnologij pot do dobre rešitve učinkovitejša. 

Na konferenci CGS leta 2010 se je podjetje predstavilo z referenčnimi projekti na področju načrtovanja cest in predstavilo prednosti 3D načrtovanja (Zabreznik, Lesničar, 10.05.2010). Več na povezavi.

Ko je v svetu postalo jasno, da je uporaba BIM-a tehnologija prihodnosti, ki bi jo mogoče lahko primerjali s prehodom iz risalne deske na računalnik, je tudi Lineal ubral vse korake na poti do BIM-a.

Leta 2011 so je na CGS konferenci predstavil pomen vizualizacij v nizkogradnji (Zabreznik,01.05.2011). Več na povezavi.

V zadnjih letih je tako največji poudarek na razvoju preciznega 3D modeliranja cestnih in infrastrukturnih objektov in pa prilagajanje modelov za uporabo v BIM modeliranju.

Na slovenskem kongresu o cestah se je predstavilo BIM modeliranje (Medved, Zabreznik, Srečnik, 24.10.2012). Več na povezavi.

V podjetju Lineal  smo se kot prvi v Sloveniji odločili proces projektiranja inženirskih objektov podpreti s tehnologijo informacijskih modelov objektov (BIM - Building Information Modelling) in se v ta namen že nekaj let poslužujemo programskih orodij, ki obvladujejo tridimenzionalni prostor.  

Več / Manj
Uporaba BIM koncepta je v strateških dokumentih dela razvitih držav že začrtana kot prava pot za vodenje gradbenih investicij, saj zagotavlja ekonomično, učinkovito in pregledno vodenje celotne investicije. Prednost BIM je v učinkovitem obvladovanju standardiziranih informacij o objektu skozi celoten investicijski proces ter življenjski ciklus posameznega objekta. Učinki BIM so v dodani vrednosti izvedenih aktivnosti, hitrejših časih ciklov izdelave, zmanjšanju napak in izpuščanj, manjši porabi materiala, časa in ponovnega dela, povečani varnosti gradbišč, bolj natančnih ocenah stroškov in gradnje in zanesljivejšem načrtovanju okoljske učinkovitosti.

 

Razviti in investicijsko dinamični trgi zahtevajo uporabo sodobnih tehnologij pri projektiranju vseh vrst gradbenih objektov. Eno izmed pomembnejših področij, ki je tudi na svetovni ravni trenutno še v začetni fazi razvoja, je 3D projektiranje infrastrukturnih objektov. 

Leta 2013 je bila naša natečajna rešitev novega južnega mostu čez reko Labo v Hamburgu nagrajena s 3. mestom. Več na povezavi.

Istega leta je podjetje v imenu konzorcija RESEA Group Engineers & Architects sodelovalo na znanstveno strokovni  BIM konferenci v Sankt Petersburg (Ogrizek, 06.06.2013).

Podjetje je tako kot vsako leto sodelovalo na CGS konferenci, kjer je predstavilo BIM (Medved, Ogrizek, Zabreznik, 13.09.2013). Več na povezavi.

Ker svetovni razvoj na področju BIM-a drvi z zelo veliko hitrostjo, je  bila z željo po hitrejšem razvoju in implementacijo v delovni proces  vzpostavljena razvojna skupina z imenom »PR3MIK«, ki bi naj v širšem kontekstu pripomogla k hitremu in celovitemu prehodu podjetja na uporabo BIM tehnologij v celotnem spektru dejavnosti.

RAZVOJNI PROJEKTI

REALIZIRANI RAZVOJNI PROJEKTI

RAZVOJNI PROJEKTI V TEKU

  • Projekt InfraCloud - Inovativen proces za izdelavo digitalnih modelov grajene infrastrukture z uporabo oblaka točk. Projekt se izvaja v okviru operacij v okviru javnega razpisa »JR RRI v verigah in mrežah vrednosti«, sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«. in je sofinanciran s strani  Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

 

Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!