Promet

 
 
 
Dinamičen, tekoč in varen promet je rezultat strokovnih znanj, oplemenitenih z dolgoletnimi načrtovalskimi izkušnjami in premišljenimi rešitvami.
 
 
 
 
 
 

 

Dejavnost prometa družbe nudi zanesljivo in strokovno podporo pri načrtovanju in upravljanju prometnih sistemov. S svojo dejavnostjo poskrbimo za vse faze projektnega načrtovanja prometne infrastrukture od načrtovanja prometne signalizacije in prometnovarnostnih analiz do izdelave prometnih in kapacitetnih študij prometnega omrežja. Kakovost, odgovornost in kreativnost zagotavljamo s stalnim strokovnim izobraževanjem ter z uporabo sodobne specializirane programske opreme.

 

NAŠE STORITVE

  • Mestne, občinske in mednarodne multimodalne prometne študije,
  • kapacitetno varnostne analize križišč za potrebe dimenzioniranja optimalne geometrije,
  • elaborati končne in začasne prometne signalizacije,
  • študije prilagoditev in načrtovanja javnih površin brez ovir,
  • prometne študije mirujočega prometa in prometni monitoring,
  • celostne prometne strategije,
  • raziskovalne naloge.
Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!