Konstrukcije

 
 

Največji inženirski izziv  predstavljajo načrti konstrukcij. Bogate inženirske izkušnje nam ob uporabi sodobne programske opreme omogočajo načrtovanje zahtevnih rešitev, ki zagotavljajo trajno funkcionalnost in gospodarnost načrtovanih konstrukcij.

 
 
 
 
 
 

 

V oddelku za objekte in geotehniko načrtujemo gradbene konstrukcije za nove objekte ter sanacije in rehabilitacije objektov oziroma gradbenih konstrukcij portalov, premostitvenih objektov, objektov za zaščito okolja, podpornih in opornih objektov — armiranih zemljin in pilotnih sten. Sodobne geotehnične objekte načrtujemo z uporabo novejših tehnologij, pri čemer upoštevamo interakcijo med objektom in zemljino ter izdelujemo geološko-geotehnične elaborate za načrtovanja objektov nizkih gradenj. Izdelujemo tudi celovito projektno dokumentacijo za protihrupne ograje. Izdelujemo in vodimo projekte na področju zahtevnih in manj zahtevnih objektov nizkih gradenj s poudarkom na specifični uporabi zahtevnih in sodobnih tehnologij gradnje.

 

NAŠE STORITVE

  • konstruiranje premostitvenih objektov, opornih in podpornih konstrukcij, konstrukcij označevalnih tabel,
  • statična analiza konstrukcij iz različnih materialov (beton, jeklo, les),
  • stabilnostna analiza podpornih in opornih konstrukcij,
  • izdelava opažnih in armaturnih načrtov,
  • geotehnične raziskave, sanacije plazov, temeljenje, stabilizacija brežin,
  • gradbene konstrukcije visokih gradenj,
  • načrtovanje protihrupnih ograj,
  • ekspertna mnenja, strokovno svetovanje s področja nadzora izvedbe, recenzije projektov, strokovni publicistični prispevki.
Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!