Komunala in hidrotehnika

 
 
Sinergija izkušenj naših strokovnjakov z novimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami nam zagotavlja neoporečnost vodnih virov tudi za naše zanamce. 
 
 
 
 
 
 

 

V skladu z najsodobnejšimi smernicami s področja hidrotehnične znanosti in razvoja komunalne infrastrukture strokovno svetujemo in izdelujemo vso potrebno tehnično dokumentacijo ter se hkrati zavzemamo za celovite in racionalne rešitve na tem področju. Kakovost, odgovornost in kreativnost zagotavljamo s stalnim strokovnim izobraževanjem ter z uporabo najsodobnejših tehnologij in specializirane programske opreme.

 

naše Storitve 

Izdelujemo vso potrebno tehnično dokumentacijo na naslednjih vsebinskih področjih:

  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijski sistemi za odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda  
  • čiščenje in tehnološka obdelava komunalnih in padavinskih odpadnih voda
  • vodnogospodarske ureditve
  • izdelava poplavnih kart in sanacije poplav
  • hidravlične in hidrološke študije
Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!