Geodezija

 
 
Geodetski načrt je podloga za načrtovanje predvidenih objektov ter njihovo natančno umeščanje v prostor. Le 3D model obstoječega stanja je lahko osnova za 3D načrtovanje predvidenih objektov .
 
 
 
 
 
 
 

Novi pristopi v projektiranju (3D, BIM) so nas spodbudili k izdelavi naprednejših geodetskih posnetkov. Sodobna tehnologija omogoča dinamično ali statično skeniranje obstoječega stanja ter hkrati izredno hitre in natančne preveritve izvedenih del.  Posebno pozornost posvečamo izdelavi modelov iz oblakov točk (point clouds). 

 

naše storitve

  • Geodetski posnetki oblakov točk s 3D dinamičnim laserskim skeniranjem,
  • izdelava 3D modelov iz oblakov točk,
  • izdelava geodetskih načrtov iz oblakov točk,
  • izdelava katastrskih elaboratov,
  • premoženjsko pravna opravila - odkupi zemljišč.
Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!