Ceste

 
 
Številčne referenčne izvedbe najzahtevnejših projektov novogradenj in obnov vseh vrst cest doma in v tujini so rezultat vrhunske kadrovske in tehnološke usposobljenosti ter dolgoletnih načrtovalskih izkušenj. 
 
 
 
 
 
 

 

Dejavnost cest družbe Lineal združuje izkušene strokovnjake, ki so usposobljeni za načrtovanje in vodenje najzahtevnejših projektov s področja avtocest ter glavnih in regionalnih cest. Usposobljeni smo za izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, od idejnih zasnov in študij do projektov za izvedbo, pri čemer uporabljamo najsodobnejše metode za vodenje projektov in komunikacije. 

 

naše storitve

  • Projektno vodenje in projektna dokumentacija za avtoceste,
  • projektna dokumentacija najzahtevnejših gradenj večjega merila oziroma v mednarodnem prostoru,
  • celovita projektna dokumentacija za novogradnje in sanacije obstoječih državnih, občinskih in krajevnih cest,
  • projekti za ureditev in preureditev krožišč, križišč, priključkov in priključnih cest,
  • načrti vodenja prometa in prometnih zapor.
Projekti dejavnosti
Vsi projekti
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!