5D - plan virov gradnje

5D model predstavlja nadgrajen 4D model s finančno informacijo za vsak gradnik. V 5D modelu je izdelana povezava do gradnika do postavke v popisu. Vsak element lahko povežemo z informacijami proizvajalca, ki bo element vgradil.

5D model nam omogoča detajlni grafični pogled na časovno /finančni element gradnje, kakor tudi analizo in optimizacijo finančnih resursov glede na različne scenarije gradnje.

Z BIM konceptom lahko podamo bolj zanesljivo oceno stroškov že v začetni fazi projekta ter stroške vzdrževanja objekta, vključno z njegovo okolico po  zaključenem projektu.

Risbe /načrti so lahko rezultat 3D načrtovanja in ne obratno. Enako velja za tabele količin materialov. Če spremenimo element, se bodo vsi povezani načrti s tem elementom samodejno posodobili. Vsaka informacija, ki se enkrat vpiše, bo vedno posodobljena.

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!