3D BIM: Načrtovanje 3D modela objekta

3D modeli so omogočili, da se je pričela zgodba o BIM-u. In to iz dobrega razloga, saj je z vizualizacijo postavljena jasnost vsakega projekta na drug nivo. S 3D modelom lahko že v začetni fazi projekta odkrijemo napake, kar poveča kakovost projekta ter zmanjšuje stroške. Dokler govorimo zgolj o 3D objektu, še ne govorimo o BIM modelu.

 

 

 

BIM model presega samo 3D geometrijo objekta, ampak obravnava področja upravljanja stroškov in projektnega vodenja ter zagotavlja interoperabilnost vseh udeležencev procesa življenjskega cikla objekta na skupnem portalu za zbiranje informacij. 

 

                    

           

 

Posamezen 3D model objekta pa poleg informacij o geometriji, namenu in materialu nosi tudi informacijo o odnosu glede na ostale elemente, ki so v prostor postavljeni poleg njega ali v njegovi bližini. S tem je dosežena raven, da se ob zamenjavi ali premestitvi posameznega elementa glede na zastavljene pogoje  gradniki, ki so postavljeni v okolici ustrezno prilagodijo. 

 

 

Ob doseganju teh pogojev lahko govorimo o celostni implementaciji 3D BIM modela. 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!