INFORMACIJSKO MODELIRANJE OBJEKTOV (BIM)

V našem podjetju smo prepoznali prednosti BIM, zato smo se odločili za prehod na popolno 3D-načrtovanje objektov.

Informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM) predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski ciklus objekta.  Gradnja informacijskega modela objekta ali na kratko BIM-a  se mora pričeti ob sami zamisli gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljevati pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov objekta ter kasneje s pripravo operativnih izvedbenih načrtov, kjer se 3D modelu dodajo še dimenzija časa izvedbe (4D) in stroškov (5D). Model izvedenega projekta se nato uporabi za potrebe vzdrževanja (6D), ki se uporablja vse do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta. 

 

 

 

 

Komunikacija udeležencev investicijskega procesa

Za podporo procesu BIM se uporablja internetni projektni portal, ki omogoča sledljivo komunikacijo vseh pooblaščenim pri nekem projektu. Vse datoteke so tako shranjene na enem mestu, njihovo posodabljanje je sprotno, tako da se morebitne spremembe oziroma popravki ne izgubljajo. Na portalu je omogočeno tudi forumsko komentiranje in razpravljanje, koledarsko vodenje dogodkov in še mnoge druge funkcionalnosti, ki bodo dvignile sodelovanje med vsemi udeleženci pri projektu na povsem novo raven.

  • Informacije dopolnjujemo, ne podvajamo.
  • Sledimo procesu načrtovanja investicije na enem mestu.
  • Objekt neprestano vizualiziramo.
  • Spremljamo terminski potek investicije.
  • Spremljamo finančno realizacijo investicije.
  • Objekt lahko neprestano optimiziramo.
  • Neprestano in sprotno vnašamo spremembe.
  • Do podatkov lahko dostopamo kadarkoli in kjerkoli, vse faze vsebujejo potrebne DOKUMENTE.

 

BIM model z dokončanjem gradnje ne konča v arhivu. Z NJIM UPRAVLJAMO OBJEKT!

 

                

Prednost dela z modelom BIM

Že v fazi načrtovanja je možno izdelati dokaj natančen model gradnje in vzdrževanja objekta in tako rešitve izdelati tako, da so ekonomsko najučinkovitejše ne samo za izgradnjo, ampak tudi za celotno življenjsko dobo objekta. 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!